Agricam AB har under november 2020 genomfört en nyemission om 15 MSEK via Stockholm Corporate Finance till kvalificerade investerare. Kapitalet kommer i första hand att användas till fortsatt satsning på marknad och försäljning samt till att utöka produktportföljen genom utveckling av sensorsystem till lantbrukare, veterinärer och rådgivare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Agricam AB är ett AgTech bolag som utvecklar ett avancerat beslutsstödsystem för den globala lantbrukssektorn med inriktning mjölkproduktion. Genom att kombinera avancerad och patenterad sensorteknik, aggregerad datainsamling och realtidskommunikation ökar Agricam livsmedelskvaliteten genom bättre förebyggande djurhållning och minskad antibiotikaanvändning.

Agricam vänder sig i första hand till lantbrukare, veterinärer och rådgivare. Företagets målsättning är att bli marknadens ledande digitala djurhälsoaktör. Agricam är beläget i Linköping och har under det senaste året vuxit från 4 till 19 anställda.

Bolagets försäljning har utvecklats positivt och tillväxten uppgick senaste året till 76 procent. Vi planerar en internationell etablering tillsammans med laboratorier och samarbetspartners i Frankrike, Holland och Nordirland under 2021–2023. Agricams systemlösningar går hand i hand med det senaste EU-direktivet ”From Farm to Fork”, där fokus är reglering och en radikal minskning av antibiotika inom animalieproduktionen.

– Vi är otroligt stolta och glada över det stora investerarintresset. Jag är övertygad om att Agricams tillväxt inom djurhälsosektorn kommer att fortsätta i takt med att vi utvecklar nya systemlösningar tillsammans med våra kompetenta och framåtriktade lantbrukare, forskare och veterinärer.

– Marknaden för AgTech och digitalisering växer kraftigt och Agricam är unikt positionerade för tillväxt både i Sverige och internationellt, avslutar VD Ellinor Eineren.