Efter 34 år som ägare säljer Axel Johnson nu Åhléns till en ägarkonstellation ledd av Ayad Al-Saffar, med ambitionen att ytterligare förstärka, utveckla och expandera Åhléns i framtiden. Genom ägarbytet kommer de investeringar som Axel Johnson gjort i Åhléns, bland annat i automatisering och digitalisering, kunna användas på bästa sätt av ägare med ett starkt engagemang, djup kunskap och stor erfarenhet inom detaljhandel.

I och med affären får Åhléns nya ägare där Ayad Al-Saffar genom Axcent of Scandinavia AB, som är huvudägare i Ur & Penn, blir majoritetsägare med Torsten Janssons och Göran Härstedts Härstedt & Jansson Invest AB som passiv finansiell minoritetsinvesterare. När affären fullbordas, vilket väntas ske i augusti, så kommer Ayad Al-Saffar att ta över vd-posten efter Åhléns nuvarande vd Annica Hagen.

Ayad Al-Saffar:
”Jag är mycket glad och stolt över att få chansen att driva Åhléns fortsatta utveckling framåt. Det är ett av Sveriges äldsta och finaste varumärken som alltjämt har nästintill 100-procentig varumärkeskännedom och en unik relation till lojala kunder runtom i Sverige. Detaljhandel i butik kommer även fortsättningsvis ha en given position i sällanköpshandeln, och Åhléns kommer att ha en viktig plats i den marknaden.

Som engagerad ägare och ledare vill jag göra Åhléns varuhus till en plats dit kunder kommer inte bara för att handla, utan också för en upplevelse och mötesplats utöver det vanliga. Vi ser stor potential i att fortsätta satsa på Åhlénsvaruhusen och att samtidigt utveckla Åhléns närvaro på nätet. Jag vill rikta ett speciellt tack till Axel Johnson för det förtroende de visat mig genom att låta mig ta över stafettpinnen och ta Åhléns in i framtiden.”

Åhléns grundades 1899 i Insjön och är idag ett av Sveriges starkaste varumärken, med 47 varuhus i Sverige och e-handel via åhlens.se, samt dotterbolagen Åhléns Outlet och Designtorget. 1988 förvärvades Åhléns av Axel Johnson.

Axel Johnson är sedan flera år inne i en omfattande förnyelse med sikte på koncernens 10/50-mål och kommer under 2022 för första gången passera 100 miljarder kronor i omsättning.

Mia Brunell Livfors, vd Axel Johnson:
”Vi har varit djupt engagerade ägare i Åhléns i 34 år och bolaget och medarbetarna har en särskild plats i vårt och vår ägarfamiljs hjärta. När vi nu lämnar som ägare så gör vi det med övertygelsen att de nya ägarna kommer att ägna full fokus åt att utveckla bolaget med sikte på långsiktig ekonomisk bärkraft. Åhléns har under Annica Hagens ledning den senaste tiden visat tillväxt, skapat en ny energi i både organisation och varumärke, och vänt resultatutvecklingen. Vi har gjort investeringar i kompetens, digitalisering och varumärke, samt i det nya automatiserade lagret, vilket kommer att ge både bättre kundupplevelse, och lägre kostnader.

Affären speglar också den förnyelse och strategiska inriktning som Axel Johnson driver, där vi har blivit en större, starkare och mer diversifierad grupp. Vår verksamhet är nu jämnt fördelad mellan konsumenthandel, med tyngdpunkt på mat och skönhet, och B2B-verksamheter, med en stark och snabbväxande industrigrupp och stora ambitioner inom strukturellt växande områden kopplade till vår tids stora makrotrender, som solenergi och framtidens mat.”