AFRY och det norska företaget Morefish har påbörjat ett samarbete för att gemensamt möta den ökande efterfrågan på kompetens inom fiskodling på land. Tillsammans tar AFRY och Morefish ledningen inom området för hållbar matproduktion genom att erbjuda kunder expertis från initiala utvärderingar till fullständig drift, med en betoning på effektiv projektstyrning.

Genom att sammanföra AFRYs kunnande inom landbaserad fiskodling och projektledning med Morefishs specialistkunskap inom fiskbiologi och teknologin för Recirkulerande Akvakultursystem (RAS) kan de gemensamt stödja kunder, både i Norge och internationellt, från idéfas till genomförande av projekt.

”Vi ser detta som en unik möjlighet att samarbeta med ett team med bevisad framgång inom detta specifika område, för att kunna erbjuda våra kunder rätt system, byggnader och operationer. Att gå in på den norska marknaden är ett viktigt steg i AFRYs strategi inom blå mat och det går även i linje med vår mission att accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle”, säger Claudio Ferro, Chef för akvakultur på AFRY.

”Vi har sett AFRYs exceptionella förmåga genom vårt tidigare samarbete i projektet såsom Norsk Royal Salmons smoltprojekt i Dåfjord. Inom landbaserad akvakultur har AFRY nu flera referenser på internationell nivå, inklusive Swiss Lachs, som varit igång sedan 2017. AFRYs framåtblickande synsätt har varit avgörande för att skapa betydande värde i dessa projekt”, säger Svein Martinsen, Utvecklingschef på Morefish.

”Från vår sida strävar Morefish efter att vara den ledande experterna inom landbaserad fiskodling, med en unik expertis inom både teknik och biologi. Genom samarbetet med AFRY kommer vi att kunna engagera oss i projekt av varierande omfattning och ambition”, tillägger Martinsen.

Partnerskapsavtalet undertecknades i början av 2023, och företagen kommer att presentera samarbetet under en konferens på Aqua Nor i Trondheim mot slutet av augusti.

AFRY i Norge är ett ingenjörs- och designföretag med över 1 000 anställda och 12 kontor som täcker alla regioner och huvudområden inom ingenjörskonst. Projektledningen hanteras av Advansia, en del av AFRY, som har ansvarat för projektstyrningen av Salmon Evolutions markbaserade fiskodling i Norge.

Morefish är ett konsultföretag som verkar inom akvakulturbranschen och har sin bas i Trondheim, Norge. Sedan 2014 erbjuder de specialiserade tjänster inom Recirkulerande Akvakultursystem (RAS).