AFRY har förvärvat KSH för att stärka sitt globala skalningsstrategi inom dekarbonisering, energi och biobaserade material, och öka sin kapacitet inom projekt- och byggledningsleveranser i Nordamerika. KSH är ett kanadensiskt företag som erbjuder konsult-, ingenjörs- och projektleveranstjänster inom kapitalintensiva industrier som massa och papper, kemikalier och bioraffinering, samt energi-, vatten- och miljösektorer.

Genom förvärvet kommer AFRY att förstärka sin kompetens inom processindustrisektorerna såsom massa och papper, gruvdrift och metaller, kemikalier samt mat och dryck. De kommer nu att erbjuda tjänster som täcker hela projektets livscykel från den tidiga projektutvecklingen till projektgenomförande och driftsstöd och bli en ledande global ingenjörsföretag inom massa och papper.

– Genom att förvärva KSH skapar vi en stark plattform för tillväxt i Nordamerika. Vi kan också serva våra kunder ännu bättre genom vårt gemensamma erbjudande inom processteknologi, multidisciplinär ingenjörskonst, projektleveranser samt driftstöd. Med våra engagerade och kunniga medarbetare kommer vi att förbättra vår förmåga att ta oss an mer komplexa uppdrag och möta våra kunders behov av avancerade hållbara lösningar. Detta kommer ytterligare stärka vår position som en av de ledande experterna och partnerna till våra kunder inom processindustrin och vi är glada över att välkomna våra nya kollegor från KSH, säger Nicholas Oksanen, EVP och Head of Process Industries på AFRY.

– AFRY är ett traditionellt och kompetent företag med gott rykte som har ett starkt fotfäste som en pålitlig partner inom industrisektorn i Nordamerika. Genom att sammanföra våra resurser, kombinera djupgående expertis och multidisciplinära färdigheter, kan vi skala upp ett mycket starkare lokalt erbjudande stärkt med AFRYs internationella täckning, och kunna tillgodose kundernas föränderliga behov ännu bättre. Att bli en del av AFRY-familjen är ett enormt spännande nästa kapitel i vår berättelse och kommer att ge många möjligheter för vårt folk, säger Martin Pereira, VD för KSH.

Företaget har en årlig nettoomsättning på cirka 180 MSEK och 130 anställda baserade i Montreal och Toronto. KSH kommer att konsolideras i AFRY från och med maj 2023.