AFRY meddelade idag betydande förändringar i sin koncernledning för att stärka bolagets lönsamhet och säkerställa att dess affärsstrategi och finansiella mål uppfylls. De nya tillsättningarna träder i kraft den 1 september 2023 och markerar en ny fas av tillväxt och förändring för företaget. 

Robert Larsson, en erfaren ledare inom AFRY, kommer att överta rollen som divisionschef för Infrastructure med syfte att stärka divisionens lönsamhet och driva affärsutveckling. Robert har varit en framstående medlem av AFRYs koncernledning och tidigare innehaft positionen som divisionschef för Industrial & Digital Solutions sedan 2018. Under sin tid vid AFRY har Robert visat på en tydlig förmåga att leda förändringar och genomföra strategiska initiativ. Hans breda erfarenhet inom affärs- och förändringsledning, med över 25 år inom den globala industrin och ledande positioner på ABB, ger honom en stark grund att bygga vidare på.

Malin Frenning, nuvarande divisionschef för Infrastructure, kommer att lämna AFRY för att anta nya utmaningar utanför företaget. Under hennes tid har AFRY upplevt positiv tillväxt och lönsamhet inom de industriella divisionerna, men lönsamheten inom Infrastructure har inte varit tillfredsställande. Robert Larsson och hans team i Infrastructure kommer nu att fokusera på att omvandla divisionen och maximera dess potential.

“De senaste åren har AFRY visat stark tillväxt och lönsamhet inom våra industriella divisioner samtidigt som utmaningar inom Infrastructure har identifierats. Robert Larsson och hans team har ett klart mandat att prioritera stärkandet av lönsamheten och utvecklingen inom divisionen. Jag vill tacka Malin Frenning för hennes dedikerade arbete och samarbete, och önskar henne all framgång i hennes framtida uppdrag”, säger Jonas Gustavsson, koncernchef och vd för AFRY.

Samtidigt kommer Martin Öman att ta över som divisionschef för Industrial & Digital Solutions. Martin har spelat en central roll i att utveckla AFRYs affär inom fordonsindustrin och har under de senaste åren varit VP och chef för Product & Software Engineering. Med mer än två decenniers erfarenhet från ledande positioner inom industribranschen, inklusive Saab Automobile/General Motors och LeanNova Engineering, samt hans tid på AFRY sedan 2015 som affärsområdeschef, har Martin en stark kompetens att leda och utveckla stora team inom en dynamisk industrimiljö.

“Jag ser fram emot att välkomna Martin Öman till koncernledningen och fortsätta vår samarbetsrelation. Martins gedigna erfarenhet och skicklighet som ledare, tillsammans med hans starka fokus på kundrelationer, kommer att vara en tillgång när vi fortsätter att skapa värde och driva den gröna transformationen inom industrin”, säger Jonas Gustavsson.

Ändringarna i koncernledningen förväntas bidra till att positionera AFRY för ökad framgång och tillväxt i en tid av pågående förändringar och utmaningar inom den globala industri- och tekniksektorn. Med dessa nya ledare på plats, och med deras bevisade erfarenhet och kompetens, är AFRY redo att fortsätta sin resa mot att leverera innovativa lösningar och skapa värde för sina kunder.

AFRY är noterat på Nasdaq Large Cap.