Aegirbio är noterat på First North Growth Market sedan 2020 men nu finns en överhängande risk för att deras noterade resa snart är över. Det var under onsdagen som Nasdaq Stockholm beslutat att överlämna pågående utredningsärende till disciplinnämnden med yrkande om avnotering. Aegirbio kollapsar under en volatil fredagenshandel till följd av beskedet. Under fredagens inledande handel rasade aktiekursen cirka 80 procent men har återhämtat sig något och är ner cirka 60 procent strax innan lunchtid.

Aegirbio har gått att bli en småspararfavorit under de senaste åren, bolaget har cirka 18 400 ägare hos Avanza och nu riskerar samtliga ägare att innehavet inte längre förblir ett föremål för handel på marknadsplatsen First North Growth Market.

För det fall disciplinnämndens beslut innebär avnotering kommer den konvertibelfinansiering som avtalats med Atlas Special Opportunities, LLC avseende konvertibler om 55 MSEK med vidhängande teckningsoptioner och som offentliggjordes den 20 december 2022 inte att fullföljas. Det framgår enligt enligt bolagets pressmeddelande igår kväll.

Bolaget har till och med den 2 januari 2023 på sig att meddela om det vill yttra sig i skrift eller begära ett muntligt sammanträde. Bolaget har dessförinnan ingen möjlighet att kommentera ärendet ytterligare.

I oktober 2021 publicerade SVT en granskning som visade kopplingar mellan Aegirbio och “mobilhärvan”, en av Sveriges största bedrägerihärva. Bolaget har även låtit bli att berätta för sina intressenter om det avslag man fått på sin ansökan hos Läkemedelsverket om dispens för hemtester i Sverige. Tidigare har Aegirbio tvingats ta tillbaka tidigare kommunicerade bolagsframgångar, exempelvis det planerade förvärvet av branschkollegan Dynamic Code som förväntades att bli en miljardaffär. Enligt ett pressmeddelande från bolaget så ställdes affären in på grund av att förutsättningarna blev för svåra för att ta allt i hamn.

Samtliga negativa händelser har eldat på det kursras som hållit i sig sedan sommaren 2021. Andra bolagshändelser som bidragit till kurskollapsen är förseningar, prispress och sämre omsättning än förväntat. Experter har även uttalat sig om att bolagets snabbtest för att mäta antikroppar mot covid-19 är “meningslös”.

Sedan noteringen 2020 är aktiekursen ner mer än 80 procent, i år är Aegirbios aktiekurs ner hela 96 procent.