ADDvise har utsett Oliver Humlen som ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Oliver har över 10 års erfarenhet inom investment banking och kommer senast från Pareto Securities, där han arbetade inom avdelningen Debt Capital Markets i 9 år, varav 6 år som partner. Före det var han verksam på Barclays i London inom Mergers and Aquisitions. Han har en BSc i Business Management från King’s College, London. Oliver kommer att tillträda sin nya befattning senast den 18 september 2023.

VD Rikard Akhtarzand kommenterar utnämningen och säger: “Vi stärker nu upp inom kapitalmarknad, finansiering och företagsförvärv för att kunna fortsätta vår tillväxtresa. Jag har haft förmånen att få jobba med Oliver i flertalet kapitalmarknadstransaktioner, så jag känner väl till hans kompetens. Oliver har också god inblick i ADDvise vilket gör övergången smidig.”

Nuvarande CFO, Sebastian Robson, lämnar ADDvise Group i en ömsesidig överenskommelse. Han kommer att fortsätta i sin roll tills Oliver tillträder sin befattning. Rikard Akhtarzand uttrycker sin tacksamhet till Sebastian för hans förtjänstfulla arbete och det avtryck han har lämnat under ADDvise tillväxtresa.

För att stärka ADDvise finans- och ekonomifunktion ytterligare har Johan Irwe, som för närvarande är Corporate Controller på ADDvise Group, utsetts till ekonomichef. Johan kommer att rapportera direkt till CFO och har redan tillträtt sin nya befattning.