Vad är Addtech aktie?

Addtech är en svensk teknikhandelskoncern som är noterad på Stockholmsbörsen sedan 2001. Addtech-koncernen är en leverantör av tekniska komponenter och systemlösningar till företag inom olika branscher, såsom industri, energi, transport och telekom. Addtech har över 130 dotterbolag i 20 länder och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Addtech aktiens senaste utveckling

Addtechs aktie har haft en positiv utveckling på Stockholmsbörsen under de senaste åren. Under 2021 steg aktien med över 40 procent och noterade ett all-time high på över 350 SEK per aktie i december samma år. Sedan dess har aktien legat stabilt runt 300 SEK per aktie.

Addtechs affärsmodell

Addtechs affärsmodell bygger på att förvärva och utveckla teknikföretag som levererar produkter och lösningar inom tekniska områden. Genom att integrera dessa företag i Addtech-koncernen kan man erbjuda kunderna en bredare produktportfölj och geografisk täckning. Addtech har en decentraliserad organisation, vilket innebär att varje dotterbolag arbetar självständigt och ansvarar för sin egen verksamhet.

Addtechs finansiella resultat

Addtech-koncernen hade en omsättning på 12,5 miljarder SEK under räkenskapsåret 2020/2021, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 1,3 miljarder SEK under samma period. Addtechs lönsamhet har varit stabil under de senaste åren, med en rörelsemarginal på över 10 procent.

Addtechs framtidsutsikter

Addtech har en stark position på marknaden för tekniska komponenter och systemlösningar, och förväntas fortsätta växa genom förvärv av nya teknikföretag. Addtechs strategi är att fokusera på tillväxtområden som exempelvis förnybar energi och digitalisering. Samtidigt fortsätter man att utveckla sitt befintliga produktutbud för att möta kundernas behov.