Förvärvet av Clifford Group markerar ett betydande framsteg i AddSecures tillväxtstrategi och ger företaget möjlighet att dra nytta av avancerade säkerhets- och mobilitetslösningar.

AddSecure meddelade idag att de avslutat förvärvet av Clifford Group, ett framstående företag inom telematik med flera varumärken som är verksamma i Benelux-regionen. Detta förvärv ger AddSecure tillgång till avancerade lösningar inom mobil säkerhet och uppkopplad mobilitet.

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för att upprätthålla vår konkurrensfördel, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

Clifford Group kommer nu att bli en integrerad del av AddSecure, och en ny affärsenhet, kallad Smart Mobility, kommer att etableras för att erbjuda telematik- och mjukvarulösningar inom områdena mobil säkerhet och uppkopplad mobilitet.

Clifford Group kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet under de kända varumärkena Clifford, Faringwell och Traxgo. Clifford och Faringwell kommer att fokusera på omfattande säkerhetslösningar för att förebygga fordonsstölder och återställa stulna fordon. Samtidigt kommer Traxgo att erbjuda uppkopplade mobilitetslösningar som främjar effektiv samordning inom fordonsflottor och bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Det framgångsrika slutförandet av AddSecures förvärv av Clifford Group representerar en viktig milstolpe i företagets strävan att positionera sig som en ledande aktör inom Europa när det gäller säkra IoT-anslutningar och helhetslösningar.