Vad är Addlife Group?

Addlife Group är ett svenskt företag som grundades 2010. De är specialiserade på att förvärva, utveckla och driva företag inom life science-sektorn. Addlife Group har ett brett utbud av produkter och tjänster som används inom sjukvårdssektorn och arbetar aktivt för att stärka svensk sjukvård.

Vilka produkter och tjänster erbjuder Addlife Group?

Addlife Group erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom life science-sektorn. De är verksamma inom områden som medicinsk teknik, diagnostik, laboratorieutrustning, sjukhusutrustning, rehabilitering och hälsa. Företaget samarbetar med ledande leverantörer av produkter och tjänster inom dessa områden för att kunna erbjuda högkvalitativa lösningar till sina kunder.

Hur har Addlife Group presterat på börsen?

Addlife Group är noterat på Nasdaq Stockholm-börsen under symbolen ADDLIFE. Sedan noteringen 2016 har aktien utvecklats positivt och har i genomsnitt stigit med cirka 25% per år. Under 2021 steg aktien med över 60% och företaget har visat på en stabil och lönsam tillväxt.

Vilka är Addlife Groups framtidsutsikter?

Addlife Group har en stark position på marknaden för life science-produkter och tjänster och förväntas fortsätta att växa organiskt samt genom förvärv. Företaget har en tydlig strategi för att expandera både nationellt och internationellt och arbetar aktivt för att stärka sin position på marknaden. Addlife Group bedöms ha goda framtidsutsikter och förväntas fortsätta att leverera goda resultat till sina aktieägare.