Spac-bolaget ACQ Bure, har kommit överens om att fusioneras med Yubico, ett företag som tillhandahåller cybersäkerhetslösningar. Yubico, vars huvudprodukt är Yubikey, som skyddar mot stulna inloggningsuppgifter, hade en nettoomsättning på över 1,5 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 215 miljoner kronor under 2022. Yubicos nettoomsättning har ökat med i genomsnitt 50 procent per år sedan 2016 enligt ACQ Bure.

Yubicos nuvarande VD, Mattias Danielsson, kommer att leda det sammanslagna företaget efter att transaktionen har slutförts, som förväntas ske under tredje kvartalet 2023. Bures styrelseordförande Patrik Tigerschiöld är i sin tur tänkt att tillträda som styrelseordförande för Yubico.

Det sammanslagna bolaget beräknas noteras på First North Growth Market. I transaktionen värderas Yubico till 8,3 miljarder kronor, och efter fusionen kommer ACQ Bures aktieägare att kontrollera cirka 40,3 procent av det sammanslagna företagets totala antal aktier. Yubicos aktieägare kommer att erhålla 2,9 ACQ-aktier och 208 kronor kontant för varje befintlig Yubico-aktie.

”Jag är stolt och glad över att få möjligheten att leda Yubico när vi nu förbereder bolaget för en notering via fusionen med ACQ. Vi har en stark tillväxt, vi är lönsamma, och efterfrågan på vår teknologi, och vår ställning på cybersäkerhetsmarknaden, har aldrig varit starkare”, säger Mattias Danielsson i en kommentar.

Under första kvartalet 2023 hade Yubico en preliminär orderingång på 350 miljoner kronor, en ökning från 304,6 miljoner kronor under samma period 2022. Investmentbolaget Bure äger redan 15,3 procent av aktierna i Yubico genom Bure Growth och 20 procent av aktierna i ACQ, vilket gör dem till den största ägaren i det sammanslagna företaget med cirka 17,4 procent av rösterna, följt av medgrundaren Stina Ehrensvärd, AMF, Andreesen Horowitz och Fjärde AP-Fonden.

Stina Ehrensvärd, medgrundare av Yubico kommenterar:
”När Jakob Ehrensvärd och jag grundade Yubico i Stockholm för 16 år sedan var vår vision att göra säker inloggning lättillgänglig för alla. Vi är stolta och ödmjuka inför att ha byggt och etablerat en ny global standard för säker multifaktorautentisering. Idag skyddar vår teknologi några av världens största företag, kritisk infrastruktur för myndigheter, organisationer för mänskliga rättigheter och miljontals internetanvändare världen över. Jag kommer fortsatt supportera Yubicos utveckling som styrelseledamot och jag ser fram emot att fortsätta öka medvetenheten om cybersäkerhet i min nya roll som Yubicos Chief Evangelist.”