Acast har tecknat avtal om att förvärva Podchaser Inc., världens mest omfattande och ledande podcastdatabas. Tillsammans kommer Acast och Podchaser erbjuda branschens bästa metadata för poddkreatörer och annonsörer. Den initiala köpeskillingen uppgår till 27,2 miljoner USD, med potentiella tilläggsköpeskillingar om upp till 6,8 miljoner USD baserat på en earnout-modell. Köpeskillingen betalas under tre år, motsvarande en uppskattad ARR-multipel (Annual Recurring Revenue) om 4-5x sett till de kommande 12 månaderna.

Acasts förvärv av Podcasher kommer föra samman världens största oberoende podcastföretag och världens ledande podcastdatabas – vilket kommer accelerera innovation som gynnar hela det öppna podcastekosystemet. Detta kommer bygga Acasts tidiga produktledarskap och stärka företagets förmåga att förbättra upptäckbarheten av podcasts på global nivå.

Poddkreatörer kommer kunna dra nytta av ökad upptäckbarhet, för att uppnå sina mål för tillväxt och monetärisering. Annonsörer kommer kunna dra nytta av bättre verktyg, som möjliggör att nå värdefulla lyssnare mer effektivt – med tillgång till datapunkter avseende demografi, konsumtionsmönster, räckvidd och preferenser.

Podchaser förväntas vara kassaflödespositiva under 2023, och kommer fortsatt att verka som ett separat varumärke och självständig verksamhet. Förvärvet leder till ökade intäkter för Acast tack vare Podchasers SaaS-baserade struktur som sammanställer och genererar intäkter på data, samtidigt som det ger omfattande tillgång till metadata som stärker Acasts egna affärsmodell.

Podchaser, som används av lyssnare, poddkreatörer, annonsörer och branschfolk, kartlägger fler än 4,5 miljoner podcasts, hundratusentals betyg och recensioner samt annonsörerna för världens 5 000 största podcasts – tillhandahåller över 1,7 miljarder datapunkter.

Företagets unika, proprietära podcastdata både kartlägger och stärker hela podcastekosystemet, vilket förbättrar upptäckbarhet för alla aktörer. Acast och Podchaser siktar nu på att accelerera och maximera denna data för alla i branschen.

Ross Adams, vd på Acast, säger: “Som ledare för det öppna podcastekosystemet kommer Acast och Podchaser gemensamt accelerera innovation och demokratisering av podcastekosystemet för poddkreatörer, lyssnare och annonsörer över hela världen. Vi kommer tillsammans maximera potentialen i det öppna podcastekosystemet, och inte bara vara i paritet med aktörer som har data bakom stängda betalväggar, utan även gå förbi dem.”

Bradley Davis, vd på Podchaser, kommenterar: “Podchaser och Acast har en gemensam idé och ambition för hur det öppna podcastekosystemet ska stärkas, för att skapa de bästa verktygen för lyssnare, poddkreatörer och annonsörer. Acast är inte bara en stark och trygg ägare, utan också en plattform, likt oss, som arbetar med alla delar av podcastekosystemet. Det gör dem till den perfekta partnern på vår fortsatta resa.”