iCandy Interactive Limited meddelar idag att de ingått ett bindande avtal om att förvärva 60% av aktierna i Flying Sheep Studios GmbH (’’Flying Sheep Studios’’) för en total köpeskilling om EUR 2M. Det framgår av ett pressmeddelande från Abelco.

Höjdpunkter:

  • iCandy har tecknat ett bindande avtal om att förvärva 60% av den europeiska utvecklaren Flying Sheep Studios för en total köpeskilling om EUR 2M.
  • Flying Sheep Studios är ett tyskt spelutvecklingsbolag som arbetat med flertalet välkända varumärken som DreamWorks Animation och The Lego Group, och har en intern teknologi med HTML5- och WebGL funktioner.
  • Flying Sheep Studios har en intern teknologi med HTML5 som revolutionerar cross-platform gaming och WebGL funktioner.
  • Flying Sheep Studios kommer att avsevärt utöka iCandy’s mjukvaruutveckling och teknikkapacitet i sitt mål att utveckla breda speltital inom metaverse.
  • Förvärvet markerar iCandy Groups fotfäste på den europeiska marknaden, i linje med dess vision om att bli en globalt AAA metaverse spelstudio.

Om Flying Sheep Studios
Flying Sheep Studios är ett utvecklingsbolag för spelbackend-teknik som grundades 2014 i Köln, Tyskland och leds av ett team av erfarna mjukvaruingenjörer.

Efter att ha levererat över 200 spel till nöjda kunder inklusive DreamWorks Animation, har Flying Sheep Studios en imponerande meritlista inom spelutveckling och gamification med mer än 50 varumärken över hela världen. Under räkenskapsåret som slutade december 2021 var Flying Sheep Studios intäkter mer än EUR 321 000.

Transaktionen
I enlighet med det bindande avtalet investerar iCandy totalt 2 miljoner EUR i utbyte mot en andel på 60% i Flying Sheep Studios. Transaktionen erläggs dels med kontanter (EUR 0,4M), dels genom en emission av nya stamaktier i iCandy (EUR 0,4M) till en emissionskurs på 0,131 AUD, resterande görs via en investering i Flying Sheep Studios om EUR 1,2M. Transaktionen förväntas avslutas under det andra kvartalet 2022.

iCandy ser förvärvet av Flying Sheep Studios som en möjlighet att förbättra aktieägarnas värden genom tydliga synergier och tillväxt i värdekedjan samt den talangpool på över 600 medarbetare som nu kommer kompletteras med Flying Sheep Studios erfarna team av utvecklare och mjukvaruingenjörer.

Affärssynergierna mellan iCandy och Flying Sheep Studios är uppenbara eftersom förvärvet kommer att underlätta iCandys satsning på metaverse-spel genom att förbättra backend-verktyg om möjligheter för spel, särskilt med Flying Sheep Studios HTML5-teknologiportfölj.

Förvärvet av Flying Sheep Studios markerar iCandy Groups fotfäste på den europeiska spelmarknaden. Den europeiska spelmarknaden beräknas inom videospelssegmentet vara värd 27,4 miljarder USD 2022.

Efter förvärvet av Flying Sheep Studios uppgår Abelcos ägarandel i iCandy till 14,75% (14,80%).

’’Jag ser det som positivt att iCandy även förvärvar spelstudios med en hemvist här i Europa. Tillsammans med det förslagna återköpsprogrammet av aktier tycker jag även att det är positivt att grundarna erhåller en mindre andel aktier i iCandy som en del av betalningen, detta för att skapa så hög effektivitet som möjligt i framtiden” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB