I en nyligen framkommen mediaspekulation har iCandy Interactive Limited tagit till orda för att kommentera rykten om att dess dotterbolag, Lemon Sky Animation Sdn, överväger att genomföra en börsintroduktion. I en officiell uttalande betonar iCandy att bolaget kontinuerligt överväger möjligheter för att skapa värde för sina aktieägare och främja tillväxtmöjligheter, inklusive kapitalanskaffning och andra företagsövningar och transaktioner. Abelcos aktie som är noterad på NGM SME har handlats under hög volatilitet under dagen och är för närvarande upp med 6,9 %.

Det är dock viktigt att understryka att inget beslut har fattats angående en eventuell börsintroduktion för Lemon Sky Animation Sdn. Som det är för närvarande finns det inte tillgängliga detaljer som bolaget kan tillhandahålla angående denna fråga. Det betyder att det saknas tillräcklig information för att kunna bekräfta eller förneka ryktena.

Som ett börsnoterat företag har iCandy skyldighet att fortlöpande informera investerare och allmänheten om väsentliga utvecklingar som kan påverka bolaget och dess dotterbolag. Om det skulle ske några betydande framsteg eller händelser kommer iCandy att utfärda ytterligare meddelanden i enlighet med sina informationsåtaganden.

För närvarande är det därför nödvändigt att avvakta och se hur situationen utvecklar sig. Mediaspekulationer kan ibland ge upphov till falska förhoppningar eller orimliga förväntningar, och det är viktigt att vara medveten om att inget är klart förrän det faktiskt har bekräftats av bolaget.

iCandy och dess dotterbolag Lemon Sky Animation Sdn fortsätter att fokusera på sina verksamheter och arbeta för att leverera kvalitativa produkter och tjänster till sina kunder och samarbetspartners. Som ett innovativt företag inom den interaktiva underhållningsbranschen förblir iCandy engagerat i att utforska möjligheter som kan gynna dess aktieägare och bidra till företagets långsiktiga tillväxt.

I väntan på ytterligare information uppmanar iCandy aktieägare och intressenter att vara uppmärksamma på officiella uttalanden och meddelanden från bolaget för att få korrekta och tillförlitliga uppdateringar om eventuella utvecklingar kring Lemon Sky Animation Sdn och andra relaterade frågor.

Med reservation för fortsatt utveckling och upplysningsskyldighet kommer iCandy att hålla allmänheten underrättad om eventuella framsteg i denna fråga.

Läs pressmeddelandet från iCandy här.