År 2020 var ett starkt år för Abelco, som under det förra året visade att Bolagets strategi gett god effekt på resultatet, som uppgick till 100,7 MSEK (-23). Med fokus mot investeringar inom branscher som Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, ESPL, RightBridge och iSecrets driver Abelcos värdering. Genom en Sum of the Parts-värdering av hela Abelcos portfölj, anser vi att aktien inte nått sin fulla potential, där ett justerat substansvärde om 273 MSEK anses rättfärdigat i ett Base scenario, vilket motsvarar 0,17 kr/aktie. Texten är ett utdrag från en analys som kan läsas i sin helhet här, vi rekommenderar att läsa hela Analyst Groups analys som är mycket genomarbetad. Abelco ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie”.

  • Fortsätter leverera starka resultat under Q4-20

Fjärde kvartalet blev ett ytterligare kvitto på att Abelcos valda strategi givit bra utväxling under året. Koncernvinsten under Q4-20 steg till 50,3 MSEK (-4,8), en tydlig indikation på att Abelco är på rätt väg. Strukturell stark tillväxt i portföljbolagens underliggande marknader ger en hävstång i både tillväxt och värde

  • Portföljbolagen verkar på marknader med stark tillväxt

Abelco har exponering mot megatrenderna inom tech och digitalisering, där portföljbolagen gynnas av de starkt växande industrierna inom bl.a. Fintech, E-handel och E-sport/Gaming. Samtliga av dessa marknader förväntas uppvisa tvåsiffrig årstillväxt under de kommande åren, där den pågående digitaliseringen som sker globalt utgör en stark drivare.

  • Dolda värden börjar realiseras

I februari 2021 annonserade portföljbolaget RightBridge Ventures AB (RBV) att bolaget förvärvar iCandy Digital, som essentiellt ger RBV ca 23 % ägande i ESPL samt 6 st mobilspel med över 2 miljoner nedladdningar. Med förvärvet får Abelco, via RBV, ett ökat effektivt ägande i ESPL, och har således synliggjort värdena i ESPL och RightBridge som tidigare varit dolda. ESPL har under året breddat sina E-sportsplattform, anordnat över 20 000 matcher med över 11 miljoner tittare och har på bara ett år etablerats i     12 länder. Positiva nyheter avseende ESPL kan enligt Analyst Group utgöra en stark värdedrivare för Abelco framgent, nu när värdet har synliggjorts.

  • iCandy levererade ett All-Time-High-kvartal

Det fjärde kvartalet för 2020 blev iCandys bästa i bolagets historia, med en ca 270 % ökning i kundinsättningar YoY, motsvarande en omsättning om 1,3 MAUD. En stark bidragande faktor var hänfört till den lyckade lanseringen av spelet MaskeetersTriggers i iCandy kommande månader är lanseringen av det nya spelet Claw Stars samt samarbetet med den kinesiska aktören Ohayoo. Abelcos ägarandel uppgår till 34,3 %, vilket per 2020-02-22 motsvarar ett marknadsvärde om ca 182,5 MSEK.