Investmentbolaget Abelco tidigarelägger sin delårsrapport till tisdagen den 17 november, i stället för 24 november.
Anledningen är den kommande teckningsperioden för teckningsoptioner som löper mellan 1 och 30 november.

“Bolaget bedömer därför att det är viktigt att aktieägare, marknad samt innehavare av TO1 får tillgång till en så uppdaterad och rättvisande bild av bolaget och koncernen som möjligt innan teckningsperioden avslutats”, skriver Abelco i ett pressmeddelande.