Den 3:e december 2021 fick Finanstid chansen att träffa Johan Rooth, VD för Abelco Investment Group AB. Då berättade han om Abelcos enorma resa och ökningen av innehaven i portföljen där Abelco kunde demonstrera ett totalt portföljvärde på 392,8 MSEK. Idag den 13:e Januari 2022 får Finanstid träffa Johan Rooth återigen. Denna gång sammanfattar han det gångna året och ger oss en teaser på vad 2022 kommer bringa, i en spännande artikel. 

En detalj som kan komma att missas är värdeökningen kring Abelcos portfölj. En portfölj vars värde har stigit kraftigt på kort tid, vilket är oerhört imponerande och uppfattningen kring varför folk investerar i Abelco blir genast förstådd. Den 1:a januari 2021 var portföljen värderad på 247,7 MSEK och spolas tiden framåt till den 30:e november är portföljen värderad till 393,8 MSEK, vilket i sin tur demonstrerar en värdeökning med hela 146,1 MSEK på 11 månader. 

Däremot det som sticker ut mest för Finanstid är ökningen av totala aktieägare som har stigit från 5100 stycken, den sista september 2020 till 9389 stycken, den sista september 2021. Det vill säga, har Abelco nästintill dubblerat antalet aktieägare på enbart ett år. När vi på Finanstid får prata med Johan Rooth visar han en stor tacksamhet till de trogna aktieägarna. Däremot befinner sig fokuset på hur Abelco kan fortsätta förbättras, stolthet över arbetskulturen och medarbetarna, lyftandet av några utvalda portföljbolag och skapandet av större värdeökning för deras aktieägare. 

“Jag är väldigt nöjd över det gångna året där vi har åstadkommit väldigt mycket, vilket speglas tydligt i form av värdeökningen kring vår portfölj men även antal aktieägare. Dock är jag mest stolt över lagkänslan som existerar här på Abelco. Varje person ger konstant 100% vilket vi ser tydligt smittar av sig till företagen som ingår i vår portfölj. Kort sagt, är vi ett stort sammansvetsat lag. Därför vill jag passa på att uppmärksamma några av portföljbolagen som har stuckit ut extra mycket under årets gång. 

iCandy förvärvade samtliga aktier i spelstudion Lemon Sky Studios som har erfarenhet inom AAA-spel vilket inom spelvärlden används som term för stora blockbusterspel. iCandy vann även Google Play Best Game of 2021 i kategorin Pick Up & Play för spelet Claw Stars och står nu med en beräknad omsättning på ca AUD 16M, väldigt imponerande.” , berättar Johan Rooth för oss och fortsätter: 

“Även Fatberry och RightBridge Ventures vill jag passa på att lyfta. Båda bolagen har visat upp en hög omsättning som fortsätter att öka. Redan i oktober 2021 nådde Fatberry sitt omsättningsmål för året på 25 MSEK, medans RightBridge som vi har varit delaktiga i att grunda, har i sin tur gått från en värdering på 0,5 MSEK till 178,4 MSEK. RightBridge står också inför en kommande notering och har redan färdigställt den interna processen med registrering av aktier hos Euroclear, är värt att tillägga. Jag är extremt stolt över samtliga bolag i vår portfölj och det hårda arbetet som ligger bakom allt lyckande.” , säger Johan Rooth.

Det som blir tydligt att se är det händelserika året Abelco onekligen har lämnat bakom sig och har gjort allt rätt från ett investeringsperspektiv. En tydlig överblick går att se, återigen i form av värdeökningen kring portföljen och ökningen av antal aktieägare. Samtidigt dyker funderingen upp, vad 2022 har att erbjuda Abelco, nu när vi är två veckor in i det nya året.

“2022 kommer bli ett fartfyllt år, portföljbolaget QuickBits lanseringar samt deras produkter mot merchants, RightBridges noteringsmöjligheter samt Fatberrys intåg i flera länder är några exempel. Även iCandys förvärv av Lemon Sky som skall utvecklas under året och bolagets olika projekt inom NFT/Gaming kommer bli spännande att följa. Vi kommer fortsätta den goda trenden och arbetsfilosofi vi har fastställt, att alltid ge 100% tillsammans med våra portföljbolag och skapa större värdeökning för våra aktieägare. Jag rekommenderar att folk håller ett öga på Abelco för det är mycket som bubblar hos oss redan i Q1.” ,avslutar Johan Rooth, VD för Abelco Investment Group AB. 

Finanstid tackar Johan Rooth för att han tog sig tiden att sammanfatta det gångna året och vad det här året kommer innebära. Vi kan inget annat än att hålla med Johan och kommer hålla ett extra öga på Abelco där vi ser fram emot vad mer 2022 kan bringa för Abelcos del.