• ABB:s traktionstekniker kommer att driva över 300 nya tåg som ska förstärka järnvägsnätet i Europa, inklusive länder som Storbritannien, Spanien, Portugal, Tyskland och Österrike
  • ABB:s paket innefattar högeffektiva traktionsomriktare och motorer för ny rullande materiel

ABB har tilldelats order från Stadler Valencia till ett värde av 170 miljoner dollar för att driva över 300 nya tåg och lokomotiv med mycket energieffektiv traktionsteknik. Tekniken ska användas i olika järnvägsnät i Europa för att modernisera och förstärka järnvägstransporter i länder som Spanien, Portugal, Storbritannien, Tyskland och Österrike, liksom i vissa järnvägskorridorer i Europa. Flertalet av dessa order har lagts under tredje kvartalet 2022. Leveransomfattningen innefattar ABB:s traktionsomriktare och motorer för att driva tågen.

En stor andel av de tåg som ska drivas med ABB-teknik bygger på Stadlers modell CITYLINK, en spårvagnsbaserad design som kan konfigureras antingen som en stadsspårvagn eller som ett intercity-tåg. CITYLINK erbjuder en mångsidig lösning för järnvägsoperatörer eftersom de kan drivas med el i spårvagnsnät liksom på stambanor med hastigheter på upp till 100 km/h. ABB-tekniken i dessa order kommer också att driva lok för godstransporter.

Alla de olika tågtyperna ska drivas av traktionssystem som ingår i ABB:s Bordline®-familj. De här framdrivningssystemen konverterar elenergin från luftledningen till rätt spänning och frekvens för att driva traktionsmotorerna. De omriktare som valts till CITYLINK kommer att integrera all elektronisk kraftutrustning – traktion och hjälpkonverterare – i en och samma låda, vilket minskar fordonets vikt, sparar energi och underlättar underhållet. De Bordline® Compact Converters som ska installeras i lok kommer dessutom att optimeras för att öka energieffektiviteten och minska livscykelkostnaderna.

Traktionslösningar från ABB kan ta hänsyn till designspecifikationer för tågen liksom driftmiljö, inklusive väderförhållanden och andra krav som påverkar tågens driftförhållanden, vilket ger god effektivitet för operatörer vid olika typer av geografiska förhållanden.

”Vi är glada över att skriva framtidens hållbara mobilitet med dessa projekt. Genom att montera in vår traktionsteknik i de nya tågen inför vi också en ökad energieffektivitet, säkerhet och tillgänglighet i järnvägssystemet i Europa och Storbritannien. Vi sätter stort värde på Stadlers fortsatta förtroende för vår teknik och vårt kunnande i traktionsbranschen. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Stadler för att formge framtidens tåg”, säger Edgar Keller, chef för ABB:s division Traction.

ABB är en ledande leverantör av innovativa traktionstekniker för transportsektorn och erbjuder ett komplett utbud av lösningar för framdrivning, hjälputrustning och batterilagring för både nya fordon och uppgraderingar. Operatörer gynnas av anpassade traktionslösningar som tagits fram för optimala övergripande prestanda, energieffektivitet och minimerade driftkostnader.