Idag firar ABB den officiella invigningen av den toppmoderna, helt automatiserade och flexibla robotfabriken i Kangqiao i Shanghai i Kina. Den 67 000 m2 stora produktions- och forskningsanläggningen innebär en investering på 150 miljoner dollar (1,1 miljarder RMB) för ABB som kommer att driftsätta sina digitala tekniker och automationstekniker för att tillverka nästa generations robotar – och därmed stärka ABB:s ledarskap inom robotik och automation i Kina.

”Öppnandet av vår nya megafabrik utgör ytterligare en milstolpe som bygger vidare på tre decennier av framgångar i Kina och kommer att hjälpa kinesiska företag att växa hållbart, klara bristen på arbetskraft och skapa viktiga arbeten i den nya automationseran”, säger Sami Atiya, affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation. ”Vår innovativa, automatiserade och flexibla fabrik spelar en nyckelroll i vår strategi ’i Kina, för Kina’ och stärker hela försörjningskedjan här. Över 90 procent av försäljningen stöttas av fabriken och den nya anläggningen kommer att hjälpa kinesiska företag att skapa fler lokalt tillverkade produkter, lösningar och tjänster.”

ABB förutspår att den globala robotförsäljningen kommer att växa från 80 miljarder dollar idag till 130 miljarder dollar 2025, där Kina, världens största robotmarknad, stod för 51 procent av robotinstallationerna globalt 2021 och passerade en miljoner driftsatta robotar 2021.

Anläggningen för samman den fysiska och digitala världen och skapar ett digitalt ekosystem för tillverkning som utnyttjar virtuella planerings- och produktionshanteringssystem för att förbättra prestanda och maximera produktiviteten genom insamling och analys av data. Det finns inga traditionella fasta monteringslinor – istället har man flexibla, modulära produktionsceller som är sammankopplade i digitala nätverk och betjänas av intelligenta, autonoma mobila robotar. AI-drivna robotsystem tar hand om arbetsuppgifter som skruvdragning, montering och materialhantering, så att människor slipper dessa uppgifter och kan ägna sig åt mer motiverande arbetsuppgifter.

”Tillverknings- och FoU-anläggningen förverkligar vår vision om framtidens fabrik – där flexibel automation gör produktionen och den interna logistiken mer motståndskraftig, snabbare och effektivare”, säger Marc Segura, divisionschef för ABB Robotics. ”Den förkroppsligar vår satsning på det senaste inom flexibel, modulär, intelligent tillverkning och speglar vårt fokus på AI-lärande tekniker för smartare robotik. Vid den nya FoU-anläggningen kommer vi att samutveckla nya lösningar med företag och förbereda dem på en ny automationsera på världens största robotmarknad.”

Anläggningens FoU-center, som omfattar en yta på 8 000 m2, kommer att kunna skapa nya innovationer inom artificiell intelligens (AI), digitalisering och mjukvara, som autonom mobilitet, digitala tvillingar, maskinell avsyning och mjukvara för lågkodsprogrammering, för att göra robotar som är mer intelligenta, flexibla, säkrare och enklare att använda.

Innovationerna, som samutvecklats med partners och kunder i ABB:s ”öppna labb”, ger en mängd nya möjligheter till flexibel automation inom nya sektorer som New Energy Vehicles (NEV), logistik, hälsovård och livsmedel. ABB har utbildat över en miljon människor i Kina sedan 2005 genom befintliga samarbeten med skolor och universitet och den nya anläggningen kommer att fortsätta att förbereda och förse partners och slutanvändare med färdigheter för att blomstra i den nya automationseran.

”Sedan ABB Robotics kom in på den kinesiska marknaden för närmare 30 år sedan har vi stöttat kunder inom alla sektorer från fordonsindustrin till elektronik, metall, plast och logistik. Med vår nya megafabrik kan vi nu tillgodose den kraftigt ökade efterfrågan på automation i Kina, i synnerhet från nya segment som tillverkning av New Energy Vehicle, kroppsburen elektronik, restauranger, hälsovård, e-handel, detaljhandel och servicerobotik, och många andra branscher”, säger Rui Liang, divisionschef för ABB Robotics i Kina.

Fabriken är den senaste anläggningen hos ABB Robotics and Discrete Automation som öppnar i år efter det nya globala innovations- och utbildningscampus för maskinautomation i Österrike i juli och Learning Factory 4.0 i Berlin i september.

ABB har över 15 000 anställda i över 130 städer i Kina och Kina är även framöver ett av ABB:s viktigaste FoU- och tillverkningscenter. Den nya anläggningen i Shanghai, som ersätter den befintliga fabriken, kommer som en av tre ABB Robotics-fabriker runt om i världen att stötta kunder i Asien. Fabriken i Västerås levererar till kunder i Europa medan fabriken i Auburn Hills i Michigan levererar till Nord- och Sydamerika.