ABB och Microsoft utökar sitt långvariga samarbete genom att integrera Azure OpenAI Service i ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite. Genom detta samarbete kommer företagen att implementera generativ AI-teknik för att hjälpa industriföretag att få insikter från sina operativa data. Förbättrad datainsamling och åtgärder kommer att leda till ökad effektivitet och produktivitet, tillförlitlighet, driftsäkerhet, minskad energiförbrukning och lägre miljöpåverkan.

ABB kommer att införliva generativ AI genom Azure OpenAI Service, inklusive användning av stora språkmodeller som GPT-4, i Genixplattformen och applikationerna. Detta kommer att möjliggöra funktioner som kodgenerering, bildgenerering och textgenerering. Den nya applikationen, Genix Copilot, kommer att förbättra användarupplevelsen genom att erbjuda intuitiv funktionalitet och smidig datahantering över processer och verksamheter. Detta kommer att ge chefer, specialister och ingenjörer inom branschen realtidsinsikter för bättre beslutsfattande och ökad produktivitet. Dessa insikter förväntas förlänga tillgångarnas livslängd med upp till 20 procent och minska oplanerade driftstopp med upp till 60 procent.

Dessutom kommer lösningen att hjälpa kunder att uppnå sina hållbarhetsmål och genomföra energiomställning genom att övervaka och optimera utsläppen av växthusgaser och energianvändningen inom industrin.

Genix Copilot kommer också att underlätta beslutsfattande genom att samla in operatörers kunskap och stödja samarbete mellan olika roller, samtidigt som man lägger stor vikt vid dataskydd och företagskunskap.

ABB Ability™ Genix är en omfattande och modulär industriell IoT-, analys- och AI-plattform som integrerar branschspecifik kunskap för att främja affärsresultat och skydda kundernas befintliga investeringar. Företag som använder Genix har upplevt kostnadsbesparingar på upp till 40 procent inom drift och underhåll, förbättringar på upp till 30 procent i produktivitet och förbättringar på upp till 25 procent inom energi- och utsläppsoptimering. Genom att införa generativa AI-funktioner i Genix förväntas dessa fördelar ytterligare förstärkas.

“Detta är ett viktigt steg i det strategiska partnerskapet mellan ABB och Microsoft, vilket kommer att påskynda den digitala omvandlingen av industrisektorn”, säger Rajesh Ramachandran, Global Chief Digital Officer på ABB Process Automation. “Vi tror att Genix Copilot kommer att hjälpa industriföretag att uppnå sina gemensamma mål inom hållbarhet, operativ excellens och förbättrad tillgänglighet. Genom att utöka användningen av generativ AI över ABB:s industriella digitala lösningar kommer kunderna att tas in i en ny era av AI som möjliggör betydligt bättre beslutsfattande.

“Vi tror att de organisationer som kommer att vara bäst positionerade för långsiktig framgång är de som moderniserar och skalar sina dataplattformar”, säger Ralph Haupter, President, EMEA på Microsoft. “Att tillämpa avancerade digitala funktioner som Azure OpenAI Service kommer att stärka Genix för att effektivt hantera den kontextualiserade data samtidigt som det hjälper till att driva den digitala omställningen som är avgörande för tillväxt och varaktig förändring.”

Genix frigör kraften i data genom att automatisera integreringen av kontextuell data från drift (OT), information (IT) och teknik (ET) i hela företaget. Det tillämpar industriell AI för att erbjuda avancerad analys och optimering. Plattformen kan enkelt skalas från anläggningsnivå till företagsnivå och kan implementeras i molnet, som hybridlösning, på edge-enheter eller lokalt. Genix har också inbyggd säkerhet och använder Microsoft Azure för integrerad molnanslutning och tjänster.