ABB E-mobility, global ledare inom laddlösningar för elfordon, tillkännager idag signeringen av en private placement, lett av nya minoritetsinvesterare, på cirka 200 miljoner CHF för nyemitterade aktier inför börsnoteringen. Transaktionen kommer att slutföras under det fjärde kvartalet. ABB E-mobility ska använda kapitalet för att fortsätta genomförandet av tillväxtstrategin, något som drivs av både organisk utveckling och förvärv inom hård- och mjukvara.

I nyemissionen deltar den stiftelseägda och Schweizbaserade internationella investeringsgruppen Interogo Holding AG genom dess investeringsfond för långsiktiga investeringar i noterade och onoterade aktier. Även schweiziska moyreal holding ag (”moyreal”), ett single-family office med en lång historia inom bilindustrin, med rådgivning från Helvetic Trust AG, och ABB E-mobilitys ordförande Michael Halbherr deltar i denna private placement. Interogo Holding och moyreal anser att ABB E-mobility kommer att spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. ABB förblir en engagerad partner till ABB E-mobility med ett aktieinnehav på cirka 92 procent, vilket innebär att ABB även framöver ger företaget tillgång till finansiering och fortsätter att stödja ABB E-mobilitys framtida tillväxtresa.

ABB:s vd Björn Rosengren säger: ”Vi håller fast vid vår strategi att lista vår E-mobility-verksamhet separat, förutsatt konstruktiva marknadsförhållanden. Under tiden får vi med Interogo Holding, moyreal och Michael Halbherr som nya aktieägare i ABB E-mobility; ett erkännande av företagets ledande kunderbjudande och marknadsposition. Denna private placement understryker vårt gemensamma åtagande att säkerställa ABB E-mobilitys snabba tillväxt för att fortsatt vara bäst positionerade som ledande i sektorn för laddlösningar för elfordon.”

”Vi har följt utvecklingen inom elfordonsladdning under en lång tid och är imponerade av vad ABB E-mobility-teamet har uppnått. ABB E-mobility är väl positionerat att stötta omställningen mot en mer hållbar framtid. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet och aktieägarna”, säger Richard Silén, vd för IH Long-term Equity Advisors AB, Interogo Holding AG:s enhet för långsiktiga investeringar.

Hela styrelsen har utsetts
Efter att ordföranden Michael Halbherr utsetts, liksom ABB:s tre representanter Morten Wierod (affärsområdeschef för Electrification), Carolina Granat (HR-chef) och Andreas Wenzel (chef för Strategy and M&A), har ytterligare tre fristående styrelseledamöter utsetts till ABB E-mobility: Håkan Samuelsson, Annette Köhler och Peter Molengraaf. Dessutom har Richard Silén, vd för IH Long-Term Equity Advisors AB, utsetts till styrelseledamot.

Styrelsen, som omfattar expertis inom fordonssegmentet, energi, finans och digitalisering, har bildats för att styra divisionen som ett agilt och snabbrörligt fristående företag.

ABB E-mobility är global marknadsledare när det gäller att bygga en framtid med nollutsläpp med smarta, tillförlitliga och utsläppsfria laddlösningar för elfordon. Sedan början av året har företaget skalat upp verksamheten avsevärt, även genom ett antal förvärv och investeringar, inklusive In-Charge, Chargelab och Numocity, liksom att man invigt en toppmodern produktionsanläggning i Italien och expanderat i USA.

Lilja, Morgan Stanley och UBS agerade finansiella rådgivare och Lenz & Stähelin agerade externa juridiska rådgivare åt ABB avseende denna private placement.