Med hjälp av olika typer av data och avancerade algoritmer skapar Ecotype nya lösningar för skogsbruket. Syftet är att göra skogsbruket enklare, mer effektivt och användarvänligt för skogsägaren.

Den SaaS-baserade plattformen, som fått namnet skogshubben.se, kan hjälpa över 300 000 svenska skogsägare att få överblick, övervaka, analysera, planera och fatta långsiktigt hållbara beslut om sina skogar, på sina egna villkor.

Plattformen erbjuder användarna automatiskt insamlad och bearbetad information om sina skogsfastigheter baserad på öppna datakällor och satellitdata presenterade i ett modernt användarvänligt gränssnitt. Plattformen är initialt fokuserad på Sveriges skogsägare, men kan också vara ett viktigt verktyg för andra skogliga aktörer, både i Sverige och utomlands.

Dagens skogsbruksplaner är statiska, dyra och saknar bland annat riskinformation. De gäller endast i 10 år, vilket är en kort tidshorisont i skogen. Så fort en åtgärd utförs är skogsbruksplanen i princip inaktuell. Skogshubben är dynamisk och ger skogsägare ett verktyg för att aktivt jobba med och förstå sin skog. Genom att ge både en detaljerad beskrivning av skogsfastigheten som helhet, men även en beskrivning av varje bestånd (t ex. uppskattad ålder, virkesförråd, sortiment, risker, ekonomi, huggningsklass och CO2-lagring) får skogsägaren en bra uppfattning om hur skogen ser ut och utvecklas samtidigt som enklare planeringsfunktioner skapar förutsättningar för att planera efter varje enskild skogs förutsättningar. Plattformen övervakar kontinuerligt risker som exempelvis barkborre, stormskador och bränder.

– Skogsägare saknar en lättillgänglig helhetslösning som kombinerar datakällor och tillhandahåller verktyg för att arbeta med till exempel ekonomi, planering, risk och kolinlagring. Traditionella skogsbruksplaner blir snabbt inaktuella efter åtgärder vilket medför kostnader. Vi jobbar hårt för att ge skogsägare en uppdaterad bild av sin fastighet som det går att arbeta aktivt med. Med detta kapital kan vi fortsätta utveckla våra tjänster ytterligare och göra det lättare för skogsägare att förstå och använda värdefull data, säger Axel Ljudén, VD och medgrundare av Ecotype AB.

I december 2021 stängdes investeringsrundan på drygt 8 miljoner SEK, ledd av LRF Ventures och VEQ.

– Skogsindustrin är en av Sveriges största industrier, där digitaliseringen ligger långt efter många andra branscher och skogsägaren saknar ofta bra verktyg för sitt skogsbruk. När vi träffade Ecotype med sin holistiska plattform för skoglig data blev vi väldigt imponerade av den tjänst teamet lyckats bygga med begränsade resurser, säger Viktor Gällström, partner på VEQ.

– Ecotype har alla förutsättningar att spela en central roll i digitalisering av svenskt skogsbruk och generera stor nytta för LRF:s medlemmar. Vi är stolta över att få teama upp med de här drivna entreprenörerna och ser fram emot att vara en partner i utvecklingen av bolaget framåt, säger Martin Alexandersson, investeringsansvarig på LRF Ventures.