Två grundkrav när man söker ett lån i Sverige är att man är folkbokförd i Sverige och över 18 år gammal. Men även om man klarar de kraven är det inte säkert att man får det lån man vill ha. Här går vi igenom de vanligaste anledningarna till att en låneansökan nekas. 

7 anledningar som kan göra det svårt att få lån

  1. Låg inkomst.
  2. Betalningsanmärkningar.
  3. Ingen stadig inkomst.
  4. Tidigare skulder.
  5. För många kreditupplysningar.
  6. Små ekonomiska marginaler.
  7. Fel syfte med lånet.

Svårt att få lån på grund av låg inkomst

När banken ser över ekonomin vid en lånekalkyl räknar den ut en så kallad skuldkvot. Den får man genom att dela lånets storlek med årsinkomsten före skatt. Många banker har ett skuldkvotstak på 6 eller lägre. Vill man ha ett lån på en miljon kronor behöver man då en årsinkomst på minst 167 000 för att få lånet. 

Ett sätt att öka sina chanser att få ett lite större lån är att ansöka om lånet tillsammans med en medsökande. För det gemensamma lånet räknar banken på hushållets sammanlagda inkomst, vilket ger en lägre skuldkvot. 

Svårt att få lån på grund av betalningsanmärkningar

De allra flesta banker säger blankt nej till att låna ut pengar till personer med betalningsanmärkningar. För banken blir risken för lånet för stor oavsett anledningen till betalningsanmärkningen. Anmärkningen ligger kvar i tre år för en privatperson och fem år för den som representerar ett aktiebolag eller handelsbolag. 

Svårt att få lån på grund av att en stadig inkomst saknas

När man ansöker om lån så behöver banken se att det kommer in pengar som man kan betala lånet med. Normalt är det en fast anställning, ett företag eller liknande. Inkomstkontrollen är individuell och ibland accepteras tillfälliga inkomster, som tillfälliga anställningar eller projektanställningar. Däremot ger banker generellt inte lån till arbetslösa eller studerande. 

Men, bedömningen är som sagt individuell och det kan vara värt att försöka argumentera för sin sak om man har dokumentation på att man faktiskt har ett stadigt inflöde av pengar. Går inte det kan ett alternativ vara att söka tillsammans med en medsökande, då brukar banken acceptera att den ena låntagaren har en osäker inkomstkälla.  

Svårt att få lån på grund av tidigare skulder

Är man registrerad hos Kronofogden eller genomgår en skuldsanering säger de flesta banker direkt nej till lån. Precis som med betalningsanmärkningar bedöms riskerna med utlåningen för stora. 

Anmärkningen om att man genomgår en skuldsanering ligger kvar i fem år. Även om skuldsaneringen är avslutad är många banker mycket försiktiga med nya lån så länge anmärkningen ligger kvar. 

Svårt att få lån på grund av för många kreditupplysningar

När man ansöker om ett lån eller en kredit kan långivaren göra en kontroll hos kreditupplysningsföretaget UC. Får man många kreditupplysningar på sin person kan det påverka riskprognosen över ens kreditvärdighet negativt, vilket i sin tur gör att bankernas vilja att låna ut minskar. 

Riskprognosen blir dock inte per automatik usel genom kreditupplysningarna, och äldre kreditupplysningar försvinner efter max 12 månader. Om kreditupplysningarna verkligen ställer till problem finns det långivare som bortser från den faktorn. Läs mer här: http://www.xn--lnea-qoa.se/trots-manga-uc/.

Svårt att få lån på grund av för små ekonomiska marginaler

Vid utlåning gör banken en fördjupad analys av privatekonomin, en så kallad KALP – Kvar Att Leva På-kalkyl. Även om man har en tillräckligt hög inkomst, kan dyra levnadsvanor ligga en i fatet. Är man ensamstående, har flera hemmaboende barn, har många lån och dyr hyra kan det vara svårt att få lån oavsett hur hög inkomst man har. 

Banken vill se att man har en marginal på sin ekonomi och räknar dessutom ofta med en lite högre ränta än den aktuella för att försäkra sig om att lånet betalas även i förändrat finansiellt läge. En medsökande kan hjälpa till att förbättra KALP-kalkylen, eller så kan man självsanera sin ekonomi och försöka få bort onödiga kostnader för att förbättra sitt låneläge.

Svårt att få lån på grund av att syftet med lånet är fel

I många lån anger man en säkerhet för lånet. Söker man ett bostadslån är bostaden säkerheten, söker man ett billån kan bilen stå som säkerhet. I den här typen av lån vill banken se att man lånar pengar till rimliga utgifter. Banken vill se att man investerar lånet i något som också ökar lånets säkerhet, tycker banken att man kastar pengar i sjön får man inget lån. 

Men precis som för alla andra faktorer som vi har gått igenom här finns det lån som bortser från den här aspekten. Blancolån utan säkerhet, som många snabblån, har få krav och erbjuder lån i de flesta situationer – förutsatt att man är beredd att betala kostnaden. Blancolån och snabblån är dyra.