Det finns många sätt att investera sina pengar. Men här fokuserar vi “bara” på fem investeringsalternativ. Tänk på att det alltid är riskfyllt att investera pengar och att denna artikel inte är att betrakta som ekonomisk rådgivning.

5 sätt att investera

  1. Investera i krypto
  2. Investera i aktier
  3. Investera i fonder
  4. Investera i fastigheter
  5. Investera i guld

Nedan berättar vi mer om de investeringssätt vi precis nämnt i större detalj.

1. Att investera i krypto

Att investera i kryptovalutor är i regel en riskfull strategi. Man kan vinna stort, men samtidigt riskerar man att förlora mycket pengar på samma gång då valutakursen för kryptovalutor i regel rör sig snabbt.

Så för att ens tänka tanken att investera i krypto genom att exempelvis gå med i immediate future bli medlem är det en bra idé att ta reda på hur marknaden fungerar. Det är även bra att veta att det är särskilt riskfyllt att investera pengar i nya kryptovalutor.

Du ska även tänka på att det är viktigt att du köper din kryptovaluta hos en plattform som är att lita på, och att du förvarar din kryptovaluta på ett säkert sätt.

2. Att investera i aktier

Att investera i aktier är vanligt i Sverige. Det finns både lågriskaktier och högriskaktier, och det man väljer av dessa är förstås väldigt individuellt. Det bästa med att köpa aktier är att man slipper betala den förvaltningsavgift som en del fondägare tar ut.

3. Att investera i fonder

Fondinvesteringar kan gå till på många sätt. Många som är nya inom fonder väljer att investera i en indexfond. Det är en fond som följer index och i regel innehåller stabila aktier såsom de största aktierna på en viss börs såsom Stockholmsbörsen.

Vanligtvis är avgiften låg för att köpa in sig i en indexfond. Främst då det krävs minimalt med arbete då aktierna väljs ut med en hjälp av en bestämd formel.

Men det finns även fonder som är lite dyrare att äga, med en årsavgift som i regel ligger på uppåt en procent. Dessa aktiefonder har experter som väljer ut dess aktier, och det får man i regel betala en högre avgift för.

I Sverige är det dock vanligt med låga fondavgifter oavsett om det är en indexfond eller en fond som förvaltas av experter. USA är ett land där det finns fonder med avgifter som är betydligt högre än för de svenska fonderna.

4. Att investera i fastigheter

Att investera i fastigheter är i regel en bra affär, och en affär som ofta är förenad med en låg risk. Det är exempelvis vanligt att man äger sin egen bostad, och bara det är ju faktiskt en fastighetsspekulation där du sannolikt räknar med att gå i plus när du väl säljer fastigheten.

Man kan även köpa flerbostadshus om man har pengarna till det, för att således tjäna pengar på den avkastning man får av fastigheten.

Tänk gärna på att det finns finanskriser och andra typer av ekonomiska kriser som i regel sänker fastighetspriserna snabbt och rejält. Så även om denna investeringsform ses som säker är det en bra idé att även här investera på ett ansvarsfullt sätt.

5. Att investera i guld

Att investera  i guld är en sak som många väljer att göra som ett sätt att sprida sina risker. Guld förlorar sällan stora delar av sitt värde och har oftast en bra värdeutveckling. Det finns även källor som säger att guldets värde till och med ökar under kriser såsom krig och finansiella problem såsom en bankkris.

En viktig nackdel med att investera i guld är att det är stöldbegärligt och därför svårt att förvara. Man kan ha sitt guld i ett bankfack, men även där finns det risk för stöld. Det kostar även en hel del pengar att förvara saker i ett bankfack, och det är få aktörer som erbjuder lagring i bankfack.

Det är också ganska omständligt att sälja guld. Du måste hitta en säker köpare som betalar ett bra pris. Att bara trycka på en knapp för att kunna handla med fonder, aktier och krypto är betydligt enklare.