Enligt en ny undersökning från Novus på uppdrag av Hyresgästföreningen skulle 37 procent av Sveriges hyresgäster inte klara av en hyreshöjning på 3000 kronor i månaden, något som inte är ovanligt i samband med upprustning av hyresfastigheter. Ytterligare 17 procent vet inte om de skulle ha råd att bo kvar. Enbart från miljonprogrammet återstår cirka 300 000 lägenheter som behöver rustas upp. Totalt kommer över 500 000 hyresgäster påverkas av en renovering i sitt hem under de kommande åren. 

– Just nu pratas det mycket om elpriser, ökade livsmedelskostnader och de stigande räntornas inverkan på boendekostnaderna. Det vi inte pratar lika mycket om är de kraftiga hyreshöjningar som sker i samband med renoveringar och som får stora konsekvenser för människors liv. Jag möter ensamstående mammor som är förtvivlade, pensionärer som tvingas lämna det hem där de bott i halva sitt liv och helt vanliga familjer som inte får ekonomin att gå ihop. Det är dags att politikerna vaknar, säger Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen.

Hyran för en trerummare är i genomsnitt 7520 kronor i månaden, och det är inte ovanligt med hyreshöjningar på 50–60 procent vid en större upprustning och renovering.

I tillägg till de som inte skulle ha råd att bo kvar uppger 39 procent av hyresgästerna i undersökningen att de skulle behöva dra ner på sina utgifter för mat vid en höjd hyra, och 25 procent på barnens fritidssysselsättning. Undersökningen visar att hyresgäster är den grupp som skulle påverkas hårdast av en plötslig ökning av boendekostnaderna, men 18 procent av alla som bor i bostadsrätt uppger att inte heller de skulle ha råd att bo kvar om boendekostnaderna steg med 3000 kronor i månaden.

– Boendet är det viktigaste i människors liv och det är en svår och kostsam process att flytta. När hyran ökar kraftigt är det många andra saker som prioriteras bort istället. Inte bara sparande utan sådant som är direkt kännbart i vardagen, som mat och barnens fritidssysselsättningar, vilket vi också ser i undersökningen, säger Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen.