Finska Aktia Bank har offentliggjort starten av omställningsförhandlingar, vilket skapar oro bland anställda. Denna åtgärd kommer i kölvattnet av en större omorganisering inom bankens kapitalförvaltning och koncerntjänster. Omfattande omstruktureringar pekar på att upp till 35 tjänster kan komma att avvecklas, påverkandes såväl nuvarande anställdas framtid som bankens dagliga drift. Något som Hufvudstadsbladet rapporterade om.

På en presskonferens under tisdagseftermiddagen tillkännagav Aktia de nya förändringarna som del av en långsiktig plan för att skärpa verksamhetens effektivitet och kundfokus. Omställningsförhandlingarna, som berör runt 120 medarbetare, uppmärksammas särskilt mot bakgrund av den tidigare rapporterade kundmissnöjet.

Mia Smeds, kommunikationsdirektör hos Aktia, förklarade att syftet med omorganiseringen är att granska och förbättra arbetsprocesserna samt att bedöma och säkerställa de nödvändiga kompetenserna inom företaget. “Fokus kommer fortsättningsvis att vara på kunden, och vårt mål är att tillhandahålla ännu bättre service än tidigare,” kommenterade Smeds.

Aktias tjänsteutbud, som inkluderar kapitalförvaltning, banktjänster och livförsäkringar, pekar mot en integrerad lösning för kundens behov. Detta tillvägagångssätt syftar till att skapa helhetslösningar för bankens kunder.

Enligt Aktias verkställande direktör Juha Hammarén är denna omorganisering en följd av den strategiska plan som utarbetades efter förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet 2021. På frågan om personalnedskärningarna varit en förutbestämd del av planen sedan förvärvet, förklarade Smeds att “Vi har följt den upprättade planen som innefattar en översyn av strukturerna. Nu är vi i en fas där vi planerar att skapa team som är ännu mer kundcentrerade.”

När Smeds fick frågan om huruvida en minskad personalstyrka skulle kunna påverka kundservicens kvalitet, svarade hon att det är för tidigt att uttala sig om utfallet av förhandlingarna. “Vår strategi ligger fast och kunden står i centrum för all vår verksamhet,” tillade Smeds.

Det återstår att se hur omställningsförhandlingarna kommer att utvecklas och vilken inverkan detta kommer att ha på bankens framtid och dess anställdas arbetssituation. Aktia står inför utmaningen att balansera effektivisering av verksamheten med att upprätthålla och förbättra kundservice och stöd.