Det ekonomiska klimatet har förändrat synen på ekonomi bland åtta av tio unga vuxna. Många har omstrukturerat sin vardag och skjutit upp större köp till framtiden. Utbildningsval och karriärplaner påverkas också, och trenden med att äga sitt första boende har avtagit. Detta framgår av en rapport från Swedbank.

Den tuffa ekonomiska situationen påverkar unga vuxna i åldrarna 18 till 29 år. En växande trend är att unga lägger allt större vikt vid en bra lön när de väljer utbildning och arbetsgivare.

– Mindre ekonomiska marginaler får unga att reflektera över sin situation och justera sitt sparande och sin konsumtion. Det påverkar också unga vuxnas syn på sin framtid. När det är tuffare ekonomiskt blir inkomsten viktigare än den personliga utvecklingen, säger Julia Hofvendahl, ungdomsekonom på Swedbank.

Fler vill hyra – och många skjuter på att flytta hemifrån

Önskan att börja sin bostadskarriär med att äga sitt boende verkar ha avtagit; nu föredrar de flesta att hyra. Det ekonomiska läget innebär också att många stannar kvar längre hos sina föräldrar än tidigare planerat. 16 procent av de som är mellan 18 och 22 år säger att de inte har kunnat flytta hemifrån som planerat.

– Höga räntor, stora lån och en osäker bostadsmarknad kan bli svårt att hantera för den som är ung och inte hunnit bygga upp sin ekonomi. Det kan vara en förklaring till att intresset att vilja äga sitt första boende har rasat rejält på bara ett år. Få vill dock bo i hyresrätt hela livet, på sikt vill nästan alla äga sitt boende, säger Julia Hofvendahl.

Sociala medier lockar till köp – dubbelt så många har svårt att betala tillbaka

Det är särskilt unga kvinnor, 67 procent uppger sig påverkas i någon utsträckning av sociala mediers dragningskraft. Många dras in av reor och gör impulsköp som de sedan ångrar. Antalet unga vuxna som har svårt att betala tillbaka det de köpt på kredit eller avbetalning ökar också.

– De allra flesta betalar sina lån utan problem, men åtta procent uppger att de har svårt att betala tillbaka sitt konsumtionslån eller det som köpts på avbetalning. Det är fördubbling sedan förra året, och även om det är låga nivåer är det en utveckling som går åt fel håll, säger Julia Hofvendahl.

Rätt åtgärder kan lindra oro och öka tryggheten

För att mildra oro och öka tryggheten har många börjat minska på uteliv och mindre inköp samt billigare alternativ när det kommer till mat. En fjärdedel av unga vuxna säger också att den ekonomiska situationen har gjort dem mer medvetna om vikten av att spara.

– När plånboken blir tunnare ökar behovet av kunskap för att kunna fatta bra beslut om sin ekonomi. Att prioritera i sin konsumtion är oftast sunt, förutsatt att det finns marginaler att ta av. Konkreta åtgärder som att göra en budget, se över sina utgifter och försöka hitta ett utrymme för sparande är bra byggstenar för en trygg ekonomi, säger Julia Hofvendahl.