Netmores IoT-nät som baseras på LoRaWAN®-teknologi växer i stadig takt. Hittills under 2021 har cirka 20 nya kommuner eller kommunala bolag ingått avtal om att bygga nät, vilket gör nätutbyggnaden under det inledande kvartalet till den starkaste sedan Netmore utannonserade att man bygger ett rikstäckande nät.

Det framgår av ett pressmeddelande. Netmore ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”.

Netmores LoRaWAN är särskilt ämnat för att över tid förse miljontals IoT-enheter med abonnemang som genererar en pålitlig uppkoppling, varför nätets ökade omfattning utöver ett förstärkt erbjudande till företagets kunder och samarbetspartners även innebär förbättrade intäktsmöjligheter i och med den ökade räckvidden.

Utöver de nya näten som tillkommer när fler kommuner ansluter sig så har Netmore ingått ett samarbetsavtal med ServaNet, vilket är ett stadsnätsbolag som ägs av kommunerna Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund och Ragunda. Samarbetet innebär att Netmore får förstärkt LoRaWAN-täckning i nämnda kommuner, och att ServaNet i sin tur kan erbjuda täckning även utanför sina geografiska områden.

Ovanstående utgör ytterligare ett steg på vägen att fullfölja planen att bygga Sveriges första rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN. Ett landsomfattande nät ger markant förbättrade förutsättningar för både tjänsteutvecklare inom IoT och olika typer av sensortillverkare. Netmore välkomnar dessa att ansluta sig till marknadsplatsen Netmore Market, där olika aktörer inom IoT kan mötas i syfte att både utforska och genomföra IoT-projekt som har potential att skapa stor samhällsnytta.