I Mäklarkollen och Köparkollen för juni – som är Boneos undersökning om trender på bostadsmarknaden som går ut till mäklare och besökare på boneo.se – tror nu 2 av 3 av alla köpare och mäklare att bostadspriserna fortsatt kommer minska under de nästkommande tre månaderna.

– I Mäklar- och Köparkollen för juni ser vi att oroligheterna som finns på marknaden idag avspeglas i förväntningarna på framtida bostadspriser i sommar och höst. Bostadspriserna har i vissa delar av landet redan tappat uppemot 10 procent från toppnoteringar, och som vår undersökning visar är tron hos majoriteten av både mäklare och bostadsköpare att vi ännu inte sett botten, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“ 

Andel mäklare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?” 

Redan i maj månads undersökning hade mäklarna och bostadsköparna prognostiserat förväntningar om lägre bostadspriser, vilket var ett trendbrott som fortsatte in i juni. Andelen köpare som spår en prisminskning har ökat med nio procentenheter, från 57 procent i maj till hela 66 procent i juni, vilket är den högsta andelen hittills uppmätt i Mäklar- och Köparkollen. Endast 14 procent av köparna tror tvärtom att priserna kommer öka till hösten.

Även mäklarna är inne på samma spår. 66 procent trodde i juni på minskade priser på bostadsmarknaden, jämfört med 51 procent i maj. Bara fyra procent tror tvärtom att bostadspriserna kommer öka, medan 29 procent spår på oförändrad utveckling.

Boneos undersökning visar även över tid hur förväntningarna på lägre bostadspriser dramatiskt ändrats på bara ett år. I juni 2021 var andelen köpare som trodde att bostadspriserna skulle minska endast 14 procent, jämfört med hela 66 procent i juni 2022. För mäklarna har det varit en liknande utveckling; endast 12 procent som trodde på lägre priser i juni 2021 men som ökat till 66 procent ett år senare.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “När planerar du att köpa bostad?“

 

Trots att fler tror på lägre bostadspriser de kommande tre månaderna, finns fortfarande en hög aktivitet när det kommer till att köpa ny bostad. Antal besökare på boneo.se som planerar att köpa nytt boende inom sex månader har ökat med 16 procentenheter det senaste året, från 36 procent i juni 2021 till 52 procent i juni 2022.

– Trots oroligheter på bostadsmarknaden ser vi en jämn utveckling över antal aktiva köpare i bostadsresan det senaste året, med en ökning från 36 procent i juni 2021 till 52 procent i juni 2022. Tittar vi på utbudet av bostäder på boneo.se så ser vi att fler bostäder ligger ute, både till salu och som kommande bostäder, eller På G som vi kallar dem. De ligger uppe en längre period än tidigare när bostäder kunde säljas direkt utanför öppna marknaden. Nu har marknaden stillats något, men kommande bostäder kommer fortfarande vara ett populärt alternativ för de som vill testa intresset och förbereda inför att sälja sin bostad. Och där har vi på Boneo köparna, avslutar Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Om Mäklarkollen och Köparkollen
Mäklarkollen är en månadsvis undersökning som skickas ut till Boneos cirka 4,000 anslutna mäklare från bl a Länsförsäkringar FastighetsförmedlingBjurforsHusmanHagberg och andra mäklarbolag i Sverige. Där ombeds de svara på frågor om hur de tror priser på bostadsmarknaden kommer förändras under nästkommande tre månader, samt om andelen bostäder som säljs som kommande försäljningar ökat eller minskat.

Köparkollen är en månadsvis undersökning som går ut till alla besökare på Boneo.se, där de ombeds svara på frågor om hur de tror priser på bostadsmarknaden kommer förändras under nästkommande tre månader, samt när de planerar att köpa bostad.