Den ledande europeiska energiplattformen 1KOMMA5° har nu meddelat sitt resultat för 2023, och det är goda nyheter för företaget och dess intressenter. 1KOMMA5° Sverige redovisar en imponerande ökning av omsättningen till 787 MSEK jämfört med 500 MSEK under 2022. Ännu mer notabelt är vinsten (EBIT) som landade på 66 MSEK för 2023, en ökning med 25 % jämfört med föregående år. Dessa resultat är ett tydligt tecken på företagets starka tillväxt och lönsamhet sedan starten. 

Ett marknadsledande bolag

1KOMMA5° har etablerat sig som marknadsledande i Norden med upp till 50 000 installerade energilösningar inom solcells- och batterianläggningar. Denna bedrift är inte bara en milstolpe för företaget utan också ett viktigt steg mot en mer hållbar och klimatneutral framtid.

Fokus på innovation och hållbarhet

Gunnar Jönsson, VD för 1KOMMA5° Sverige & Norden, understryker företagets engagemang för att investera i framtiden. “Vi kommer att använda 100% av vinstsumman för ytterligare utveckling av våra produkter och mjukvara. Våra kunder gör därför ett avgörande bidrag till att uppnå vårt uppdrag om en klimatneutral villamarknad”, säger han.

Trots stora investeringar på cirka tio miljoner euro i egna produkter och mjukvara har 1KOMMA5° bibehållit sin lönsamhet och fokuserar på att upprätthålla en engagerad arbetsstyrka samt att ha en positiv samhällsinverkan.

Expansion och framsteg

Under det gångna året har 1KOMMA5° utvidgat sin verksamhet genom förvärv av Easy Installation i Sverige och Viasol i Danmark, vilket har accelererat installationstakten och batteriexpansionen på den nordiska villamarknaden. Företaget gör även framsteg mot en egen hållbar solcellsproduktion och har lanserat elhandelsavtalet Dynamic Pulse.

Framtidsutsikter

Med planer på att fördubbla personalstyrkan i Norden under 2024 och öppna Heartbeat-plattformen för alla kunder med kompatibla enheter, ser 1KOMMA5° fram emot ett år av intensiv tillväxt och innovation. Genom att använda teknologier som Heartbeat och Dynamic Pulse siktar företaget på att minska elkostnaderna för villaägare mot 0 kr/kWh.

De imponerande siffrorna från 2023 markerar en framstående position för 1KOMMA5° inom branschen och befäster företagets roll som en ledande aktör inom den nordiska energimarknaden. Med en fortsatt fokus på hållbarhet, innovation och samhällsnytta är 1KOMMA5° väl positionerat för framtida framgångar.