Idag har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väckt åtal mot 18 personer för misstänkta insiderbrott relaterade till ICA-aktien. Åklagaren begär också att cirka 20,5 miljoner kronor förverkas som brottsvinst och att tingsrätten beslutar om näringsförbud i perioden mellan tre och fem år för de tilltalade.

Av de misstänkta åtalas tolv personer för grovt brott, medan de sex övriga åtalas för brott av normalgraden. De huvudmisstänkta i fallet är samtliga ICA-handlare från ICA-butiker i södra och Mellansverige. De övriga misstänkta är vänner eller släktingar till ICA-handlarna. Misstankarna om brott kan kopplas till handeln med ICA-aktien före dess avnotering från börsen under hösten 2021.

”Från början av utredningen var vår hypotes att informationen om att det fanns ett bud på att köpa ut ICA från börsen läcktes av någon inom ICA-handlarnas förbundsstyrelse. Ett antal personer agerade sedan med insiderinformationen, som vid den tidpunkten inte var känd för marknaden, genom att köpa stora aktieposter. Genom förhör och insamlade bevis har vi kunnat stärka denna hypotes”, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare och ansvarig för förundersökningen vid Ekobrottsmyndigheten.

Brottsvinsterna varierar mellan tiotusentals kronor och flera miljoner kronor. Enligt åtalet har de misstänkta handlat med informationen både privat och i vissa fall genom sina företag.

”Därför är det naturligt att begära att tingsrätten också beslutar om företagsböter för de involverade företagen och näringsförbud för flera av de misstänkta”, säger Pontus Hamilton.

Företagsböter begärs för sju företag, totalt över 13,5 miljoner kronor.

Huvudförhandlingen kommer att äga rum vid Stockholms tingsrätt i början av september och planeras att pågå i åtta veckor.

Direkt efter att åtalet hade offentliggjorts av Ekobrottsmyndigheten kommenterade Göran Blomberg, vd för ICA-handlarnas Förbund, åtalet

– Vi ser allvarligt på att åtal nu är väckt. ICAs ansvarsnämnd kommer att följa den juridiska processen och, när den är klar, vidta eventuella interna åtgärder. Åtalen rör individer, men då ett antal av dem är medlemmar i ICA-handlarnas Förbund påverkas naturligtvis även vi, och ICAs varumärke, av denna situation.