Stockholms tingsrätt har idag avkunnat dom i ett stort fall av insiderhandel relaterat till ICA Gruppen AB. 18 personer åtalades, varav 16 nu har dömts. Av dessa har nio personer dömts för grova insiderbrott, medan de övriga sju fanns skyldiga till insiderbrott av normalgraden. Dessutom döms en person för obehörigt röjande av insiderinformation. Det framgår av pressmeddelandet från Stockholms Tingsrätt.

Påföljderna blir fängelse och böter

Tre av de åtalade har fått fängelsedomar, med den längsta sträckandes sig till 3 år och 2 månader. För de övriga dömda är straffet villkorlig dom kombinerat med samhällstjänst eller böter.

Bakgrund till brotten

Insiderhandeln ägde rum under två månader före det att ICA-handlarnas Förbund offentliggjorde sitt bud på ICA Gruppen AB. Efter offentliggörandet sköt aktiekursen i höjden, och enligt tingsrätten hade de dömda förhandsinformation om budet, vilket möjliggjorde betydande vinster från deras aktiehandel.

Näringsförbud och återbetalning av vinst

Två av de dömda har även ålagts näringsförbud. Samtliga dömda måste återbetala de vinster de gjort genom insiderhandeln, vilket uppgår till cirka 16 miljoner kronor. Dessutom ska de flesta av de dömda helt eller delvis täcka sina egna försvarskostnader i rättegången.

Det är åklagarna som ska bevisa att insiderbrott faktiskt har begåtts, det vill säga att värdepappershandeln inte grundar sig på egen analys eller tur. Flera av de tilltalade är ICA-handlare med mycket god kunskap om ICA-rörelsen. Tingsrätten har trots detta kommit fram till att deras aktiehandel har varit baserad på insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen och inte på egen analys eller erfarenhet. Den mycket omfattande handeln, timingen, personkopplingarna och säkrad kommunikation mellan de tilltalade har alltså räckt för en fällande dom, säger rådmannen Ylva Aversten i en kommentar.