Veckans TA – v39 2022-09-26

I detta avsnitt av Veckans TA så tittar vi närmare på Volvo Car som per förra veckan handlas under noteringskursen. Därefter tittar vi på S&P 500 som handlas kring ett kritiskt stödområde samtidigt som indexet är översålt. Slutligen tittar vi på norska Zaptec.

Volvo Car (VOLCAR B)
YTD: -33,53 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Volvo Car 

Volvo Car, Daily

Volvo Cars aktiekurs har nu tagit sig ner under 53 SEK vilket var noteringskursen som sattes inför noteringen i Q3 2021. Inledningsvis under 2022 så gick aktiekursen starkt och utpresterade Stockholmsbörsen. Aktiekursen tangerade nästan sitt tidigare all time high, men nådde inte hela vägen. Toppnoteringen under 2022 landade på 87 SEK, en prisnivå där säljarna tog över taktpinnen, sedan dess har aktiekursen likt många aktier totalt kollapsat. Sedan toppnoteringen är aktiekursen ner lite mer än 40 procent och handlas därmed under samtliga glidande medelvärden. Hela uppgångsfasen under Q1 och delar av Q2 2022 är nu med andra ord helt utraderad och köparna har inte lyckats visa på den styrka som krävts för att en större rekyl uppåt skall ha skett.

Man kan tolka situationen som att Volvo Car nu handlas i “ingenmansland” eftersom det inte finns någon historisk prisdata för aktiekursen kring dessa nivåer. Nu har en ny lägre botten satts i relation till den som printades tidigare i mars vid 51,50 SEK. Här vill man egentligen se en motreaktion, speciellt i en situation där aktien kan anses som temporärt översåld. Hittills finns det inget i varken priset eller volymen som indikerar på en studs, istället har aktiekursen fallit rakt igenom samtliga tidigare stödnivåer inklusive 51,50 SEK. Även balansvolymen trendar ner vilket talar för att köparna inte är pigga.

S&P 500 (SPX)
YTD: -22,71 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på S&P 500

S&P 500, Daily

Indexet har rekylerat tillbaka kraftigt från den senaste toppnoteringen som printades vid 4325 den 16 augusti. Kring den prisnivån utmanades primärtrenden och säljarna tog snabbt över och nu har S&P 500 fallit tillbaka till den tidigare bottennoteringen som sattes i mitten av juni. Rekylen innebär en nedgång om närmare 15 procent och nu gäller det att köparna kan visa styrka vid stödområdet som återfinns vid 3645. 

Om denna nivå tas ut så finns det utrymme för ytterligare nedsida enligt handelsmönstret som karaktäriseras av lägre bottnar och lägre toppar. Tekniskt sett är det inte orimligt att vi kommer se en studs upp härifrån, RSI befinner sig en bra bit under 30-nivån och MACD har sjunkit under nollstrecket samtidigt som större positiva divergenser kan utläsas. Enda anledningen till att vara positiv är enligt mig att marknaden för tillfället är kraftigt översåld. På längre sikt är jag fortsatt negativ och jag ser större sannolikhet för att indexet står lägre vid årsskiftet jämfört med fredagens stängningskurs. Mätt från all time high-noteringen i januari så har indexet rekylerat 24 procent och historiskt sett så kan nedställen bli betydligt större under bearmarkets. Under Dotcom-bubblan och finanskrisen föll S&P 500 mer än 50 procent. Dessutom brukar nedgången hålla i sig under en längre period, för denna gång har nedgången hållit i sig drygt tio månader. 

Zaptec (ZAP)
YTD: -48,96 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Zaptec

Zaptec, Daily

Zaptec noterade sin lägsta nivå för året under fredagens handel, när den var som mest ner under dagen kostade aktien drygt 30 NOK. Med andra ord har en ny lägre botten satts efter att aktien inte lyckades ta sig över motståndsområdet som återfinns inom intervallet 36 – 38 NOK. Man kan argumentera för att aktien håller på att bygga en rund botten, denna tes fallerar dock om aktiekursen fortsätter falla kraftigt inom kort. För att bygget av den runda botten skall fortsätta vill man helst se en motreaktion uppåt kring dessa nivåer eller åtminstone en rörelse i sidledes. Zaptecs aktie noteras under samtliga glidande medelvärden, dock finns ett stöd kring 30 NOK som sträcker sig hela vägen tillbaka till slutet av 2020 när aktiepriset konsoliderade kring denna nivå.

Värt att notera är att fib 0,618 har tagits ut på nedsidan, en nivå som oftast agerar som viktigt motstånd eller stöd. Att denna nivå har tagits ut är negativt ur ett större perspektiv och när denna nivå tas ut finns det en överhängande risk för fortsatt nedgång. I RSI kan vi läsa av en större positiv divergens. Under några veckor har även RSI befunnit sig ovanför översålda nivåer vilket talar för att momentumet åtminstone är befintligt. MACD visar tyvärr en negativare bild. Här kan inga positiva divergenser utläsas samtidigt som ett negativt medelvärdeskors har printats. Jag har svårt att vara positivt inställd till Zaptec både under kort och medellång sikt givet den handelsmönster som vi sett under hela året. För att bli positiv till aktien krävs det att den avancerar ovanför de kortsiktiga medelvärdena och i bästa fall lyckas etablera sig ovanför fib 0,618 samt 38 NOK vilket skulle kräva en uppgång om 23 procent. 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.