Veckans TA, v37 2022-09-12

I detta avsnitt av Veckans TA tittare vi närmare på storbolagsindexet OMXS30 och slutligen valutaparet USD/SEK. OMXS30 har nyligen hittat tillfälligt stöd och har sedan dess avancerat något. USDSEK har samtidigt noterat en högre topp men har sedan toppnoteringen fallit tillbaka något och en Bearish Engulfing har precis printats i veckografen. 

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: -20,07 %
Time Frame: Daily

OMXS30, Daily

OMXS30 har återigen funnit stöd nere vid 1874 och har sedan dess lyckats bryta sig över den psykologiska prisnivån 1900. Dock avslöjar fredagens handel att köparna inte lyckats bryta över det horisontella motståndet som återfinns vid 1942. Momentumindikatorn RSI har nyligen lyckats bryta sig över 30-nivån vilket talar för ett positivare momentum. MACD håller även på att att forma ett positivt medelvärdeskors strax under nollnivån. Enligt mig är det väldigt svårnavigerat kortsiktigt, dock så är den underliggande trenden fortsatt negativ och i dagsläget handlas OMXS30 under samtliga glidande medelvärden.

Den hastiga rekylen som följde bear market-rallyt som ägde rum tidigare under sommaren ger utrymme för en rekyl uppåt nu. Det finns chans för att den tidigare toppen vid cirka 2060 skall testas av igen, men vägen fram dit kommer förmodligen inte vara spikrak. Det finns en del kraftiga motståndsnivåer ovanför fredagens stängningskurs och det generella handelsmönstret är fortfarande svagt på längre sikt. 

OMXS30 handlas fortsatt inom en fallande trend som kännetecknas av lägre toppar som följs av lägre bottnar. Risken för ytterligare nedsida bedömer jag som störst i ett medellångt perspektiv. Om stödnivån vid 1874 skulle brytas så tror jag att siktet är inställt mot en lägre botten. Just nu är min tolkning att OMXS30 konsoliderar inom en fallande kil och när ett utbrott sker, antingen söder- eller norrut så kommer en kraftig rörelse att ta fart. Om utbrottet så småningom sker söderut så tror jag att 1700 kommer sättas i spel.

Senaste analysen på OMXS 30 läser du här!

USD/SEK
YTD: -17,10 %
Time Frame: Daily

USD/SEK, Weekly

Som många känner till är den amerikanska dollarn en form av “safe haven” under oroliga tider och med den anledningen har valutan stärkts mot många andra mer riskfyllda valutor, exempelvis Svenska kronan. Under den föregående veckan noterade valutaparet, USD/SEK sin högsta notering på över två decennier och handlas kring nivåer mot Euron som senast var aktuella för över 20 år sedan. Sedan en bit tillbaka noteras USD/SEK ovanför samtliga glidande medelvärden vilket bekräftar att den positiva trenden hålls intakt på både kort och medellång sikt.

Den tekniska bilden för USD/SEK är enligt mig överlag positiv givet den starka trenden som hållit i sig sedan den runda bottenformationen som bildades under första halvåret 2021. Rent fundamentalt finns det utrymme för mer uppsida på grund av att det fortfarande råder oro kring inflationen, höjda styrräntor världen över samtidigt som det råder en elkris i stora delar av Europa som beräknas vara svår att tygla. Dock kan vi se att en Bearish Engulfing har printats i veckografen vilket är en negativt laddad candlestick. Candlestick-formationen har även bildats nära trendkanalens tak vilket gör att det ser extra toppigt ut för nu. Närmast i tiden tror jag att trendgolvet skall testas av för att sedan notera nya högre högsta så småningom. På nedsidan finns två horisontella stöd, närmast finner vi 10,46 och en bit under denna nivå återfinns stödet vid 10. Om trendgolvet skulle tas ut finns det risk för ytterligare nedsida och då är det inte orimligt att fib 0,618 skall testas av. 

Sammanfattningsvis är jag mindre bullish på kort sikt, dock tror jag att det på längre sikt finns utrymme för mer uppsida och möjligtvis högre toppar. 

Senaste tekniska analysen på USDSEK läser du här!