Bostadsportalen Boneo presenterade Mäklarkollen och Köparkollen som deras trendspaning om bostadsmarknaden och som riktar sig till både mäklare och besökare på Boneo. I april visade undersökningen att nästan 25 procent av bostadsköparna tror på en ökning av bostadspriserna, och lika många planerar att köpa en ny bostad inom den närmsta månaden.

Enligt ny statistik från Boneo ökar andelen bostadsköpare som tror på stigande bostadspriser, från 19 procent i mars till 24 procent nu. Samtidigt minskar andelen köpare som tror på sjunkande bostadspriser, från 43 procent till 36 procent under samma period.

Enligt Boneos undersökning är majoriteten av mäklarna positiva till bostadsmarknaden och tror på stigande bostadspriser, där 17 procent tror på en ökning de kommande tre månaderna. Endast 27 procent av mäklarna spår minskade priser, vilket är den lägsta andelen sedan mars 2022 då endast 15 procent av mäklarna hade samma förutsägelser.

Köparkollen för april visar också att köpbenägenheten hos Boneos besökare är den högsta på 12 månader. 59 procent av de tillfrågade planerar att köpa bostad inom ett halvår, vilket ligger på samma nivå som i april 2022. Dessutom siktar nästan var fjärde köpare, 24 procent, på att köpa bostad redan inom den närmsta månaden vilket är rekord sedan mätningarna i Mäklarkollen & Köparkollen startade.

– Trots att många fortfarande känner osäkerhet för ekonomin och räntehöjningar så fortsätter den positiva trenden hos både mäklare och köpare kring tron på mer stabilitet för bostadspriser de närmsta tre månaderna. Köpbenägenheten hos Boneos besökare är också en av de högsta någonsin, vilket är ytterligare tecken på att vi kan se en vändning och ökad aktivitet för bostadsmarknaden i vår och sommar, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.